p
ÚVOD PROGRAM UDÁLOSTI ODKAZY DOKUMENTY ČERNÁ KRONIKA


budova GVH

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Školní preventivní program stanovuje cíle, metody a prostředky prevence rizikových forem chování.

ŠPP.7z

Z obsahu:


 • 1. Školní preventivní strategie
 • 1.1. Charakteristika školy
 • 1.2. Základní informace o rizikovém chování
 • 1.3 Cíle pro studenty, pedagogy, třídní učitele, ředitele školy, výchovného poradce a metodiky prevence
 • 2. Realizace školního preventivního programu
 • 2.1. Pedagogové a vedení školy
 • 2.2. Třídnické hodiny
 • 2.3. Komunikační pořad
 • 2.4. Samostatné projekty
 • 2.5. Dotazníky a průzkumy
 • 2.6. Kontakt s rodiči
 • 2.7. Kontakty s jinými organizacemi
 • 2.8. Prevence v jednotlivých předmětech
 • 2.8. Vytváření podmínek pro společnou činnost dětí v době mimo vyučování
 • 2.10. Konzultační hodiny
 • 2.11. Programy tříd s psychologem
 • 3. Doplňkové aktivity a informace studentům
 • 3.1. Videoprogramy
 • 3.2. Odborná literatura
 • 3.3. Internet
 • 3.4. Informační nástěnka
 • 3.5. Spolupráce s odborníky
 • 3.6. Propagace
 • 4. Evaluace programu